Biobrændselsfyrede centralvarmekedler e-bog (1)
Bøger og forlag

Biobrændselsfyrede centralvarmekedler e-bog

Brandteknisk vejledning 32, retningslinjer for opstilling og brug med tryghed mod brand og brandspredning 4. udgave.

Udgiver: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Udgivelsesår: 1990, 2011
Sider: 36
udgave: 4. udgave, Byggedata-udgave december 2015
Serie: Brandteknisk Vejledning 32

Tema
E-bøger
288,-
360,- inkl. moms

BTV 32 er netop udkommet i en ny 4. udgave. Vejledningen er ajourført iht. bygningsreglementet. Bygningsreglementet er ændret på flere væsentlige områder, der har fået indflydelse på vejledningen.

- Det funktionsbaserede princip er implementeret
- Definitionen på små fyringsanlæg er ændret fra anlæg med en varmeydelse på højst 60 kW til højst 120 kW.
- Anlægssikkerheden bliver tilskrevet det sikkerhedsniveau, der er i standarderne DS/EN303-5 samt DS/EN 15270.

Endvidere er flere af anvisningerne i vejledningen ændret og tilpasset på flere områder:

- Et nyt afsnit om sikring mod støveksplosioner er indarbejdet.
Flere og flere anlæg opstilles med store forbrugslagre, der ofte fyldes ved indblæsning. Dette er ofte en meget støvende proces, og muligheden for støveksplosioner kan ikke udelukkes.
- Redningsberedskabets indsatmuligheder er ændret.
Tidligere var der krav om at fyrrum skulle forsynes med dør til terræn i det fri. Denne dør er ikke nødvendigvis et krav mere. Den nye vejledning åbner mulighed for andre tiltag. Dette kan f.eks. være et tørt sprinkleranlæg, hvor redningsberedskabet kan koble deres slanger til, og derved få vand på anlægget.

Bygningsreglementet har fastsat at anlægssikkerheden baseres på standarderne DS/EN303-5 samt DS/EN 15270. DS/EN303-5 fra 1999 er under revision. Da sikkerhedsniveauet i standarden ændres i den kommende udgave fastholdes i vejledning 32 at anlæg der alene kan dokumentere overholdelse af DS/EN303-5:1999 forsat bør være udstyret med 2 anerkendte løsninger mod tilbagebrand.

Principperne for anlægssikkerhed ændres væsentligt i den nye vejledning i og med sikkerheden baseres på DSF/prEN 303-5; 2010 (er i handelen) og DS/EN 15270. Vejledningen anbefaler dog, at dokumentationen for, at sikkerheden opfylder kravene i standarderne gennemgås i forbindelse med typeprøvning, og der udstedes dokumentation for:

- at sikkerhedstest er udført
- at gældende krav er overholdt
- at der foreligger en risikovurdering.

For at sikre at fyringsanlæggene opsættes korrekt og opfylder standarderne er det væsentligt, at dokumentationen kan fremvises til skorstensfejeren i forbindelse med tilslutning, og ikke mindst ejeren af fyringsanlægget.

De omfattende ændringer i afsnittet om anlægssikkerhed bevirker, at BTV 32 primært vejleder om indretning af bygninger.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600