DBIV010 1
E-bøger

Brandteknisk Vejledning 10 Hovedvejledning del 1 e

Brandsikringsforanstaltninger, planlægning og gennemførelse

Udgiver: DBI
Udgivelsesår: 2021
Sider: 37

Tema
Bøger og forlag
359,-
448,75 inkl. moms

Formålet med denne vejledning er at samle viden og erfaringer om brandværnsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af varmt arbejde i én samlet publikation, som dels giver erhvervslivet en teknisk operationel vejledning og dels skaber et fælles uddannelsesgrundlag for de udførende håndværkere. Vejledningen beskriver de arbejdsopgaver, der skal varetages af den, der bestiller varmt arbejde, den udførende virksomhed og den, der udfører det varme arbejde. Arbejdsopgaverne dækker både før, under og efter udførelse af varmt arbejde. Desuden beskrives, hvordan arbejdsstedet skal indrettes.

Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. F.eks. anvendes varmt arbejde i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtsbrænding, men kan også forekomme i andre processer.
Følger man denne vejledning, og overholdes alle krav specificeret i vejledningen, vurderer DBI, at et tilfredsstillende sikkerhedsniveau opnås.
Hvor denne vejledning afviges, bør det aftales med alle involverede parter. Det skal bemærkes, at det kan være muligt at dokumentere et tilsvarende sikkerhedsniveau på anden vis.

Vejledningen består af to dele. Del 1, Hovedvejledning samt del 2 Praktisk planlægning og udførelse.

Varmt arbejde kan opdeles i tre hovedgrupper:
- Varmt arbejde i forbindelse med tagdækkerarbejde
- Varmt arbejde i forbindelse med varme- og gnistproducerende værktøj
- Varmt arbejde i forbindelse med ukrudtsbrænding

Del 2 indeholder dels generelle forholdsregler, som gælder for alle tre hovedgrupper og dels afsnit med specifikke forholdsregler for den enkelte hovedgruppe.

Som supplement til vejledningen er der udarbejdet vejlednings- og undervisningsmateriale for hver af disse tre arbejdsopgavegrupper.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600