Building Regulations 2008
Bøger og forlag

Building Regulations 2008

I bygningsreglementet finder du regler om ansøgning af byggetilladelser og krav til byggeriets indretning, konstruktion, isolering og brandsikring med mere.


Udgiver: Byggecentrum
Udgivelsesår: 2008
Sider: 224
Forfatter: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Bogtype: Bog

Tema
Bog
148,-
185,- inkl. moms

Bygningsreglement 2008, engelsk udgave.


BR08 indeholder en række forbedringer og forenklinger for både borgere og byggevirksomheder.
Blandt nyskabelserne i BR08 kan det særlig fremhæves, at reglementet giver personer med handicap større tilgængelighed i byggeriet. Bl.a. indføres der krav om niveaufri adgang til alle ind- og udgangsdøre på alle etager, og der liver plads til kørestolsbrugere i f.eks. teatre og biografer.
Desuden er der fokus på sundt byggeri; herunder forebyggelse af skimmelsvamp i byggeriet og skærpede lydkrav i daginstitutioner, skoler og etagebyggeri.
Bebyggelsesprocenten øges i praksis med 5%, og konstruktionskravene bringes på linie med de nye europæiske standarder, Eurocodes, så det bliver billigere at bygge.
Et selvstændigt Bygningsreglement for Småhuse, som vi hidtil har kendt siden 1985, er bortfaldet.
Bygningsreglement BR08 træder i kraft fra 1. februar 2008 med en overgangsperiode på et halvt år.I bygningsreglementet finder du regler om ansøgning af byggetilladelser og krav til byggeriets indretning, konstruktion, isolering og brandsikring med mere.