Sbi20001
Bøger og forlag

Byg bro - om at bygge bro mellem byggeriets parter

Hvordan kan det tværfaglige samarbejde optimeres i byggebranchen?

Udgiver: BUILD, Aalborg Universitet
Forfattere: Niels Albertsen, Hans Thor Andersen, Kit Bos m.fl.
Udgivelsesår: 2020
Sider: 180

Varenummer: sbi20001

Tema
Faser
224,-
280,- inkl. moms

Byggeopgaver er i udgangspunktet tværfaglige, og øget specialisering skærper kravene til, at parterne finder hinanden, forener deres viden - bygger bro hen over faglige skel.

 

For at diskutere muligheder og fordele ved bedre videndeling på tværs af faglige og professionelle forskelle afholdt Statens Byggeforskningsinstitut i efteråret 2018 tre dialogkonferencer. 

Her mødtes parter fra forskning og  byggerier for at drøfte udfordringer og muligheder for bedre tværfaglighed.

Denne bog samler erfaringer, diskussioner og oplæg fra konferencerne som et redskab til at udvikle bedre former for samarbejde med henblik på at højne kvaliteten af byggeriet. 

 

Antologien er inddelt i fire afsnit, der anlægger forskellige vinkler på tværfaglighed.

Det første afsnit − Viden i et tværfagligt samarbejde − fokuserer på de forskellige slags viden, der kan bidrage til, at byggeriet, bygninger og anlæg i sidste ende bliver godt.

Det næste afsnit − Samspil mellem forskning og praksis – afdækker og drøfter forskellige måder, hvorpå forskning og praksis kan indgå i mere eller mindre tæt samspil, både indholdsmæssigt og organisatorisk.
En meget betydelig del af en byggeproces er at udvikle byggeprogrammet som det værktøj, der skal omsætte ønsker og behov til fysisk virkelighed, og afsnittet Tværfaglig udvikling af et byggeprogram indeholder tre artikler om, hvorledes forskellige fagligheder kan indgå i denne proces. Gang på gang er det kommet frem at samarbejde – godt samarbejde vel at mærke – er nødvendigt for at udnytte viden optimalt. Desuden er det vigtigt, at der er samspil mellem forskning og praksis, og at byggeprogrammet bliver tilrettelagt, så byggeriet bliver en succes.


Fjerde og sidste afsnit – Tværfagligt samarbejde – stiller således skarpt på selve samarbejdet.