Byggeriets Innovation
Bøger og forlag

Byggeriets Innovation

Byggeriets innovation er skrevet for at inspirere andre til at starte innovationsprojekter og henvender sig således til topledelse såvel som projektledere og andre innovative ildsjæle.
Bogens indhold består af lige dele: Cases - Innovationsværktøjer - Teori, og er en erfaringsbåret håndbog i innovation, hvor alle der er interesseret i branchens udvikling kan søge inspiration, enten i de redskabsorienterede kapitler eller de mere teoretiske dele.

Sider: 296
Udgivelsesår: 2009
Udgiver: Byggeriets Innovation

Varenummer: byi09001

Tema
Bøger og forlag
280,-
350,- inkl. moms

Er det muligt at skabe udvikling i byggebranchen, der har flere århundreders byggeskik, økonomisk rationale og vanetænkning på bagen?
Svaret er JA. I knap 4 år, fra sommeren 2005 til nytår 2008 har Byggeriets Innovation, på basis af en bevilling fra Realdania, arbejdet med at fremme nytænkning og nye måder at gøre tingene på i den danske byggebranche. Ved at yde faglig bistand og økonomisk støtte til konkrete udviklingsprojekter, har målet været at vise, at det er muligt at skabe innovative løsninger på tværs af eksisterende faggrænser og virksomheder imellem.

Denne bog opsamler erfaringerne med at understøtte innovation i byggeriet. Der fortælles om projekter, som Byggeriets Innovation har arbejdet med, og den innovationsmåde der er anvendt i projekterne. Bogen demonstrerer, at det er muligt for branchen at gøre op med sin hidtidige tradition for udvikling, og peger på at fornyelsen også kan komme fra nicheprojekter. Endvidere viser bogen, hvordan en aktør som Byggeriets Innovation kan fungere som "innovationsbrooker" på tværs af byggeriets fragmenterede værdikæde.

"Byggeriets Innvation - Innovation af byggeriet i teori og praksis" placerer sig centralt i diskussionen om byggeriets fremtid, og henvender sig derfor til alle, der vil tage del i den diskussion. Bogens indhold består af tre lige dele: Cases - Innovationsværktøjer - Teori.