3301005R 4
Bøger og forlag

DBI Retningslinje 005 e-bog

Automatiske brandsikringsanlæg - Drift og vedligeholdelse

Udgiver: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Udgivelsesår: 2008
Sider: 28
udgave: 4. udgave, 2022
Redaktør: DBI retningslinie er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI

Tema
E-bøger
325,-
406,25 inkl. moms

Formålet med denne retningslinje er at stille krav til vedligeholdelsesomfang og til de aktører, der skal være med til at sikre funktionsdygtige brandsikringsanlæg i anlæggenes
levetid, samt sikre et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau.
Minimumskrav til drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i bygningsreglementet og dets vejledninger er indarbejdet i denne retningslinje.

DBI Retningslinje 005, Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse beskriver ansvarsfordelingen mellem anlægsejer, bruger og driftsansvarlig person.
Retningslinjerne beskriver også pligter og omfang for:
- Anlægsejer/-bruger
- Driftsansvarlig person
- Den godkendte installationsvirksomhed
- Den akkrediterede inspektionsvirksomhed.

Retningslinjen træder i kraft 1. januar 2022 og erstatter Retningslinje 005, 3. udgave, maj 2008.
I en overgangsperiode på seks måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Retningslinje 005, 3. udgave juni 2008 dog anvendes. Der bør dog tages stilling til de minimumskrav til
drift og vedligeholdelse, der fremgår af bygningsreglementets vejledning til kapitel 5: Kapitel 7, Drift, kontrol og vedligeholdelse i og omkring bygningen.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600