Dbvr024
Bøger og forlag

DBI Retningslinje 024: Varslingsanlæg e-bog

Projektering, installation og vedligeholdelse

Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Udgivelsesår: 2015
Sider: 48
udgave: 4. udgave, 2021
Redaktør: Denne retningslinie er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Tema
E-bøger
598,-
747,50 inkl. moms

Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse angiver mindstekrav til projektering og installation af varslingsanlæg, for derved at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen til gavn for anlægsejere, installatører og myndigheder.

Funktionen af et varslingsanlæg er at varsle personer i en bygning om, at de skal flygte/evakueres enten til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen i tilfælde af en brand.

Formålet med nærværende DBI retningslinje 024 Varslings-anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen af denne type brandsikringsanlæg, til gavn for både anlægsejere og myndigheder.

DBI retningslinjesystem består af flere forskellige publika-tioner, der beskriver blandt andet projektering, installation, godkendelse, færdigmelding, drift og vedligeholdelse. For at opnå det tilsigtede sikkerhedsniveau er det forudsat, at denne DBI retningslinje 024 anvendes sammen med retningslinjerne 001 til 007.

Opmærksomheden henledes på, at anlægsejeren til enhver tid er ansvarlig for, at gældende lovgivning, herunder Byggelovens og Beredskabslovens bestemmelser, overholdes.

Denne retningslinje er ikke en sammenskrivning af de i denne retningslinje nævnte reglementer, forskrifter, bekendtgørelser, standarder m.m., men det er tilstræbt at indarbejde de dele, der skal tages i betragtning for at projektering, installation, vedligeholdelse og kontrol er i overensstemmelse dermed.

For at kunne projektere, installere og kontrollere varslings-anlæg, samt deres sammenkobling med andre brandtekniske installationer skal eventuelle krav og forudsætninger, der måtte være angivet i byggetilladelse og bygningens øvrige brandtekniske dokumentation, være forelagt installatøren samt inspektionsvirksomheden.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600