Dbvr234
Bøger og forlag

DBI Retningslinje 234 e-bog

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

Udgiver: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Udgivelsesår: 2022
Sider: 33
udgave: 1. udgave

Tema
Brand
598,-
747,50 inkl. moms

Funktionen af et flugtvejs- og panikbelysningsanlæg er at sikre en forsvarlig evakuering af personer i en bygning, enten til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen.

Formålet med nærværende DBI Retningslinje 234 Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen af denne type brandsikringsanlæg til gavn for både anlægsejere, forsikringsselskaber samt myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at anlægsejeren til enhver tid er ansvarlig for, at gældende lovgivning, herunder byggelovens og beredskabslovens bestemmelser, overholdes.

Denne retningslinje er ikke en sammenskrivning af alle de i denne retningslinje nævnte reglementer, forskrifter, bekendtgørelser, standarder m.m., men det er tilstræbt at indarbejde de dele, der skal tages i betragtning for at projektering, installation, vedligeholdelse og kontrol er i overensstemmelse dermed.
For at kunne projektere, installere og kontrollere flugtvejs- og panikbelysningsanlæg og sammenkoblingen med andre brandtekniske installationer, skal evt. krav og forudsætninger, der måtte være angivet i byggetilladelse og bygningens øvrige brandtekniske dokumentation, være forelagt installatøren og inspektionsvirksomhed.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600