De bløde problemstillinger i generationsskifter
Bøger og forlag

De bløde problemstillinger i generationsskifter

Ofte er de bløde problemstillinger forbundet med mange følelser hos de mange interessenter, der kan være involveret i overvejelserne om generationsskiftet. Denne bog giver ikke svaret på, hvordan man håndterer problemstillingerne bedst, men forsøger i stedet at give grundlaget for, at læseren kan begynde at behandle dem.

Forfattere: Steen Haustrup og Andreas Munk Jensen
Sider: 113
Udgivelsesår: 2018
Udgiver: Steen Haustrup og Andreas Munk Jensen

Varenummer: dbk18018

Tema
Bøger og forlag
192,-
240,- inkl. moms

Ofte er de bløde problemstillinger forbundet med mange følelser hos de mange interessenter, der kan være involveret i overvejelserne om generationsskiftet. Denne bog giver ikke svaret på, hvordan man håndterer problemstillingerne bedst, men forsøger i stedet at give grundlaget for, at læseren kan begynde at behandle dem.

Grundlaget for bogen er en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget med det mål at belyse forskellene i holdninger vedrørende de bløde problemstillinger i landets familievirksomheder. Hertil er tilføjet perspektiverne, som års erfaring med generationsskifteprocesser har givet.

Bogen behandler i sine fem kapitaler emnerne:

(1) forskning og generationsskifter
(2) udvikling af generationsskifteplaner
(3) næste-generations overtagelse af familievirksomheden
(4) bestyrelsen i forhold til generationsskifter
(5) den fratrådte hovedaktionærs fortsatte tilstedeværelse på virksomheden

Emnerne præsenteres gennem grafer baseret på ovennævnte spørgeskemaundersøgelse samt fiktive møder hvor de primære interessenter til generationsskifter drøfter resultaterne og trækker paralleller til deres hverdag og erfaringer. Fremstillingen suppleres derfor løbende af relevante minicases.

Vores ambition er, at bogen kan hjælpe danske familier, som aktivt er involveret i ejerskab af virksomheder, til at åbne op for gode dialoger om de bløde problemstillinger forbundet med generationsskifter. Endeligt håber vi, at vi på den måde kan være med til at bidrage til bedre generationsskifter i danske familievirksomheder.