Den almene boligsektors styring
Bøger og forlag

Den almene boligsektors styring

Rapporten udgør første del af arbejdet i udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor.

Udgivelsesår: 2008
Udgiver: Den almene boligsektors styring

Varenummer: socud817

Tema
Bøger og forlag
80,-
100,- inkl. moms

Rapporten udgør første del af arbejdet i udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor, som blev nedsat i forlængelse af boligaftalen for 2006. Rapporten omhandler dels forslag til en overordnet styringsmodel med udgangspunkt i en mål- og aftalestyring dels forslag til modernisering og afbureaukratisering på en række forskellige reguleringsområder. Anden del af udvalgets arbejde vedr. finansiering af og de økonomiske rammer for nybyggeriet rapporteres særskilt senere.