Det lejedes værdi 4. udg.
Bøger og forlag Ikke på lager

Det lejedes værdi 4. udg.

Få overblik over lejeloven og boligreguleringslovens regler om fastsættelse af det lejedes værdi.

Udgiver: Karnov Group Denmark A/S
Udgivelsesår: 2018
Sider: 461
Forfatter: Jakob Juul-Sandberg

Varenummer: dbk18039

Tema
Bog
999,-
1.248,75 inkl. moms

Ikke på lager. Forvent en leveringstid på ca. 4-7 dage

Reglerne om huslejefastsættelse og -regulering er meget komplekse og kan være vanskelige at håndtere både materielt, processuelt og i samspil med andre regler.

Denne fremstilling tilbyder overblik over regelområdet, herunder bl.a. en redegørelse for, hvilke regler der er gældende for lejens fastsættelse ved udlejning af beboelseslejemål i såvel store huse som »småhuse«, herunder ved udlejning af ejerlejligheder og andelsboliger. Dette er et tema, der er relevant for såvel professionelle boligudlejere såvel som andre boligejere, som ønsker et mere dybdegående kendskab til reglerne, herunder f.eks. udlejere, der vil udleje deres beboelseslejemål som »gennemgribende moderniserede« efter reglerne om det lejedes værdi.

Bogen kombinerer et videnskabeligt tilsnit med praktisk anvendelighed og gennemgår herigennem også huslejenævns og domstoles behandling af tvister om lejens størrelse bl.a. andet kravene til bevisførelsen, når størrelsen af det lejedes værdi skal dokumenteres.

I forhold til 3. udgaven fra 2014 er bogen opdateret med ny teori og retspraksis. Endvidere er der i et vist omfang inddraget nye problemstillinger i relation til og nye vinklinger på de indeholdte emner, herunder omfattende kommentarer til de lands- og højesteretsdomme, der er afsagt om emnerne siden 3. udgaven.

Bogen henvender sig til advokater, udlejere, lejere, ejendomsadministratorer, medarbejdere i huslejenævnssekretariaterne og andre, der arbejder med lejeret og huslejefastsættelse.