Det ustyrlige prosjektet
Bøger og forlag

Det ustyrlige prosjektet

PROSJEKTER GJENNOMFØRES SJELDEN fullt ut som forutsatt. Forsinkelser og budsjettoverskridelser er regelen snarere enn unntaket, og alt for ofte gir prosjektet oss mindre verdi enn forventet. Byggeprosjekter har fått et rykte for lave prestasjoner som kanskje bare overgås av IT-verdenen. Der setter kullseilende prosjekter med ujevne mellomrom standarden med nye lavmål. Bogen er på norsk.

Udgiver: Strategisk Rådgivning ApS
Udgivelsesår: 2015, 2018 norsk udgave
Sider: 148
Sprog: Norsk
Forfatter: Sven Bertelsen

Varenummer: sbe18001

Tema
Bog
80,-
100,- inkl. moms

PROSJEKTER GJENNOMFØRES SJELDEN fullt ut som forutsatt. Forsinkelser og budsjettoverskridelser er regelen snarere enn unntaket, og alt for ofte gir prosjektet oss mindre verdi enn forventet. Byggeprosjekter har fått et rykte for lave prestasjoner som kanskje bare overgås av IT-verdenen. Der setter kullseilende prosjekter med ujevne mellomrom standarden med nye lavmål.

VERDENEN ER SVÆRT rik på litteratur om prosjektledelse og prosjektstyring, og det finnes mengder av rådgivere og konsulenter som er ivrige på å gi sitt bidrag uten at det har synlig effekt på prosjektenes oppfyllelse. Hvorfor er det slik?

FORSØK Å FORSTÅ hvorfor (Know Why) og man vil på kjøpet få med seg en forstå hvordan (Know How). Forfatteren har latt seg inspirere av blant annet japaneren Shigeo Shingo, og i denne boken deler Sven på en enkel og til tider underholdende måte med seg av sin forståelse for prosjektets natur. Han har nye infallsvinkler på hvordan ledelse og styring bør gjennomføres, basert på sin erfaring med og kunnskap om Value-Flow-Operations teorien.

BOKEN ER ET PIONÉRARBEID. Sven Bertelsen baserer sine refleksjoner og betraktninger på et rikholdig liv med prosjekter; som prosjektleder, rådgivende ingeniør, konsulent og førende teoretiker i den internasjonale bevegelsen for Lean Construction.
Han kombinerer sin erfaring deretter med inspirasjon fra så ulike kunnskapskilder som hydraulikk, kompleksitetsforskning, kaosteori, sosiale vitenskaper og krigføring.

VI HAR EGENTLIG IKKE FORSTÅTT prosjektets sanne natur, er forfatterens provoserende hypotese. Derfor er vi heller
ikke i stand til å styre det. Vi må forlate den grunnleggende forutsetningen, at alt kan planlegges og at planen deretter følges.
Det skyldes ikke dårlig planlegging, men planer holder aldri fordi deres forutsetninger er i stadig forandring. Til og med mens planen blir lagt. Sven foreslår derfor en utradisjonell og lean tilnærming til prosjektledelse. En tilnærming som virker!

Det ustyrlige prosjektet findes også på dansk, engelsk, tysk og spansk.