DS 432 - Norm for afløbsinstallationer 4. udg.
Bøger og forlag

DS 432 - Norm for afløbsinstallationer

Denne standard gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling, til nedsivning eller til udledning.

Udgiver: Dansk Standard
Udgivelsesår: 2009
Sider: 92
Udgave: 5. udg. 2020
Serie: DS 432

Varenummer: ds432

Tema
Bog
889,35
1.111,68 inkl. moms

Der er ét produkt tilbage på lageret

Denne standard gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling, til nedsivning eller til udledning.

Standarden gælder også for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.

Standarden gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg.
Ved ændringer såsom reparation, flytning eller udskiftning af installationerne, skal de nu gældende regler anvendes, for de dele af installationerne der ændres. Overgangsstykker, der anvendes, skal være egnet til formålet.