Ventilation i bygninger, 3. udgave
Bøger og forlag

DS 447:2021 Ventilation i bygninger

- Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

Udgiver: Dansk Standard
Udgivelsesår: 1981
Sider: 98
Udgave: 4. udgave, 2021
Serie: DS 447

Varenummer: ds447

Tema
Normer, standarder og betingelser
889,35
1.111,68 inkl. moms

Denne Danske Standard stiller krav til ventilation og ventilationssystemer i alle typer bygninger beregnet til menneskeligt ophold. Bemærk at man sammen med denne standard skal bruge det nationale anneks DS/EN 16798-1:2019 DK NA:2021 (M346587).

Formålet med standarden er at sikre, at ventilationssystemer indrettes, udføres og kan driftes og vedligeholdes på en teknisk, hygiejnisk og funktionssikker forsvarlig måde bl.a. under hensyntagen til komfort og energieffektivitet. Standarden indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af ventilationssystemer, samt bestemmelser for produkter og komponenter, der anvendes til ventilationssystemerne.

Standarden gælder for mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde én eller flere parametre inden for nærmere specificerede grænser.
Standarden gælder ikke for ventilationssystemer, hvis hovedformål er at fjerne forureninger frembragt ved industrielle, landbrugstekniske eller industrilignende processer, herunder for ventilationssystemer, hvor krav fra Arbejdstilsynet eller Miljøstyrelsen foreskriver procesventilation. I dette tilfælde er den del af ventilationssystemet, som skal skaffe den nødvendige erstatningsluft, dog stadig omfattet af standarden.

Standarden dækker ikke de brandtekniske krav til ventilationssystemer.