DS/EN ISO 9001:2015 e-bog (1)
Bøger og forlag

DS/EN ISO 9001:2015 e-bog

Kvalitetsledelsessystemer - Krav.Den nye ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse er udkommet. Den nye version af standarden bliver et endnu stærkere ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. En af de største ændringer i standarden er, at ISO 9001 nu har fokus på lederskab (leadership) frem for styring (management), hvilket betyder, at kvalitetsarbejdet i højere grad skal understøtte virksomhedens strategi.

Udgiver: Dansk standard
Udgivelsesår: 2015
Sider: 46
sprog: Dansk og engelsk

Tema
E-bøger
1.015,-
1.268,75 inkl. moms

Kvalitetsledelsessystemer - Krav

Denne internationale standard specificerer krav til et kvalitetsledelsessystem, hvor en virksomhed:

a) har behov for at demonstrere sin formåen til konsekvent at tilvejebringe produkter, der opfylder kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav
b) stiler efter at styrke kundetilfredshed ved den effektive anvendelse af systemet, herunder processer til løbende forbedring af systemet og sikring af overensstemmelse med kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav.

NOTE 1 - I denne internationale standard dækker udtrykket "produkt" kun:

a) det produkt, der er beregnet for eller krævet af en kunde
b) ethvert tilsigtet output, der er et resultat af processerne til produktfrembringelse.

NOTE 2 - Lov- og myndighedskrav kan sammenfattende udtrykkes som lovmæssige krav.

ISO 9001 får en vigtigere rolle i topledelsen og virksomheden
ISO 9001 skal i højere grad forankres i topledelsen og supportere virksomhedens strategi og ikke bare leve sit eget liv. Det betyder, at arbejdet med ledelsesstandarden skal understøtte og spille sammen med virksomhedens strategi, og dermed får ISO 9001 en endnu vigtigere rolle i virksomheden.

Stepvise eller enkeltstående forbedringer
Løbende forbedringer er ændret til et krav om forbedringer. Der skal forekomme forbedringer ikke kun af kvalitetsledelsessystemet, men også af produkter og ydelser. Forbedringerne behøver ikke at være løbende, men kan komme stepvist eller enkeltstående.

Ikke forebygge, men vurdere risici
Virksomhederne skal forholde sig til de muligheder, der er for udvikling, de skal fastlægge mål og styre de risici, som dermed opstår. På den måde kan man bedre sikre, at virksomheden når sine mål, og at kundetilfredsheden er høj.

Alle interessenter skal inddrages
Det primære mål med kvalitetsledelse er fortsat at leve op til kundekrav. Men det er nu også et krav, at virksomheden forholder sig til andre relevante interessenter og hvilke af disses krav, virksomheden vil opfylde. Et eksempel kunne være at imødekomme NGO-krav for at undgå belastende medieomtale.

Styr på alle relationer
Det er ikke nok at styre leverandører. Virksomheden skal styre alle de relationer, der har betydning for kvalitetsledelsessystemet, hvilket især omfatter partnere, forskere, myndigheder og brancheorganisationer.

Vital viden skal forankres bedre
Tidligere blev der kun stillet krav til medarbejdernes kompetencer. Fremover skal vital viden forankres bedre. Virksomhederne skal bevare den nødvendige viden til fortsat at levere kvalitetsprodukter og ydelser også i tilfælde af at en eller en række ansatte forlader organisationen.

Servicevirksomheder er også med
ISO 9001 kan nu også bruges til serviceområdet - lige fra myndigheder, offentlige institutioner til private servicevirksomheder.

Ingen kvalitetshåndbog eller ledelsesrepræsentant
Den nye version af ISO 9001 stiller ikke krav om en kvalitetshåndbog, da man hellere vil sikre, at kvalitet bliver en naturlig del af arbejdet. Der er heller ikke længere krav om en ledelsesrepræsentant. Begge dele vil give god mening for de fleste, fx vil det sandsynligvis fremme brugen af kvalitetsledelse i hele virksomheden, at man selv kan vælge formen.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600