Effektive ledergrupper
Bøger og forlag

Effektive ledergrupper

- for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam.

Forfattere: Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart, Thorkil Molly-Søholm og Claus Elmholdt
Sider: 244
Udgivelsesår: 2015
Udgiver: Dansk Psykologisk Forlag

Varenummer: dbk15021

Tema
Bøger og forlag
319,20
399,- inkl. moms

- for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng.

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser.

Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam.

Resultaterne er samlet i denne bog, som bl.a. viser, at disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver tre ting:
· Et skarpt blik for de resultater, en ledergruppe kan og skal sikre tilpasset det lederniveau, gruppen er på.
· En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.
· En stærk forståelse for, hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

Læs denne bog, hvis du vil have en teoretisk og praktisk introduktion til den nyeste viden med en række cases fra danske virksomheder.