Energirenovering af større bygninger
Bøger og forlag

Energirenovering af større bygninger

SBi-anvisning 269 skal bidrage til flere energibesparelser ved renovering af større ejendomme. Ved at stramme op på procedurer, processer og metoder kan anvisningens indhold hjælpe til at skabe en større præcision i planlægning, projektering, udførelse, funktionsafprøvning, aflevering samt den efterfølgende opfølgning og drift, der følger renoveringsprojekterne.


Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
Udgivelsesår: 2017
Sider: 96
Serie: SBi-anvisning 269
Forfattere: Lone H. Mortensen m.fl.

Bogtype: Bog

Varenummer: sbian269

Tema
Bog
236,-
295,- inkl. moms

SBi-anvisning 269 omhandler metode og proces for gennemførelse af energirenoveringsprojekter for større bygninger fra idefase til driftsfase.

Anvisningen giver vejledning for de involverede parter i et renoveringsprojekt om, hvordan energirenoveringsprojekter gennemføres i alle faser.
Anvisningen kan bruges som styringsredskab for bygherrer og kravgrundlag for rådgivere, entreprenører og andre parter, der leverer ydelser til bygherren. For institutioner, der stiller kapital til rådighed for energirenoveringsprojekter, kan anvisningen udgøre et grundlag til vurdering af kvaliteten af konkrete projektforslag.

Større bygninger omfatter etageboliger, bygninger til privat handel og service samt offentlige institutioner.