Eurocode 1:Last på bygværker, Del 3
Bøger og forlag

Eurocode 1:Last på bygværker, Del 3

Denne del af DS/EN 1991 definerer laster (modeller og repræsentative værdier) i forbindelse med løbekraner og stationære maskiner og omfatter, hvor relevant, dynamiske påvirkinger samt opbremsning, acceleration og ulykkespåvirkninger.


Udgiver: Dansk Standard
Udgivelsesår: 2006-11-28

Bogtype: Bog

Varenummer: dsen1991-3

Tema
Bog
754,95
943,68 inkl. moms

Eurocode 1 - Last på bygværker - Del 3: Last fra kraner og maskiner


Denne del af DS/EN 1991 definerer laster (modeller og repræsentative værdier) i forbindelse med løbekraner og stationære maskiner og omfatter, hvor relevant, dynamiske påvirkinger samt opbremsning, acceleration og ulykkespåvirkninger.
Sektion 1 omfatter almindelige definitioner.
Sektion 2 omfatter last fra løbekraner.
Sektion 3 omfatter last fra maskiner.
(1) Part 3 of EN 1991 specifies imposed loads (models and representative values)
associated with cranes on runway beams and stationary machines which include, when
relevant, dynamic effects and braking, acceleration and accidental forces.
(2) Section 1 defines common definitions and notations.
(3) Section 2 specifies actions induced by cranes on runways.
(4) Section 3 specifies actions induced by stationary machines.


Erstattes af følgende standarder:
DS/ENV 1991-5:1999
DS 410:1998
DS 410/Till. 1:2006