Fremtidens landskaber
Bøger og forlag

Fremtidens landskaber

Bogen handler om fremtidens landskaber. Om de forskellige krav og udfordringer planlægningen står overfor og især om, hvordan disse krav gennem integreret og samarbejdsdreven planlægning kan udmøntes i nye forslag til indretningen af fremtidens landskaber.


Udgiver: Bogværket
Udgivelsesår: 2019
Sider: 296
Redaktion: Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Kamilla Hansen Møller

Bogtype: Bog

Varenummer: gyl19005

Tema
Bog
238,40
298,- inkl. moms

Der er ét produkt tilbage på lageret

De danske landskaber ændrer sig hastigt som konsekvens af jordbrugets udvikling, og fordi bosætning, friluftsliv, turisme, naturforvaltning, klimatilpasning, vandressourceforvaltning har fået stigende betydning.

Der er pres på arealanvendelsen og dermed udfordringer for det åbne lands planlægning. Bogen viser, hvordan vi får sat indretningen af fremtidens landskaber på en tværfaglig dagsorden. Den retter sig bredt mod både planlæggere og forvaltere af vore kulturlandskaber og den brede skare af organisationsfolk, ejere og brugere, som til daglig er optaget af landskabernes beskyttelse og benyttelse.