Granskning af byggeprojekter
Bøger og forlag

Granskning af byggeprojekter

Denne anvisning behandler emnet ekstern projektgranskning, og viser hvordan tværfaglig projektgranskning kan bidrage til at finde fejl og risikobehæftede forhold før bygninger bliver opført med fejl.

Forfattere: Niels-Jørgen Aagaard ,Tommy Bunch-Nielsen og Ernst Jan de Place Hansen

Sider: 96
Udgivelsesår: 2014
Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut

Varenummer: sbian246

Tema
Bøger og forlag
220,-
275,- inkl. moms

Denne anvisning sigter mod at støtte især tværfaglig, ekstern granskning af byggeprojekter ved at beskrive, hvordan granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.

Kvalitet i byggeriet forudsætter bygbare, robuste og gennemprøvede løsninger, dokumenteret i forståelige og dækkende byggeprojekter.

Svigt, fejl og mangler i byggeriet er uhensigtsmæssigt og ofte omkostningsfuldt, og i en årrække har mange af byggeriets parter arbejdet med at forbedre kvaliteten af dansk byggeri blandt andet for at reducere svigt, fejl og mangler.

Denne anvisning behandler emnet ekstern projektgranskning, og viser hvordan tværfaglig projektgranskning kan bidrage til at finde fejl og risikobehæftede forhold før bygninger bliver opført med fejl.