InterView - Det kvalitative forskningsinterview so
Bøger og forlag

InterView - Det kvalitative forskningsinterview so

Denne nye opdaterede udgave gør rede for alle de ny udviklingstendenser i kvalitativ interviewforskning og udvider sit fokus på de praktiske, epistemologiske og etiske spørgsmål, der er forbundet med interview, samtidig med at den bevarer den flydende stil og logiske struktur, den er blevet kendt for.

Forfattere: Steinar Kvale og Svend Brinkmann
Sider: 440
Udgave: 3. udgave 2015
Udgivelsesår: 2014
Udgiver: Hans Reitzels Forlag

Varenummer: gyl14026

Tema
Bøger og forlag
360,-
450,- inkl. moms

"Dette er grundbogen over alle grundbøger, når det kommer til at lære at interviewe." Gunnar Green, Folkeskolen

Tredje udgave af Kvale og Brinkmanns Interview - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk giver læserne en omfattende og praktisk indsigt i de mange faktorer, der bidrager til vellykkede interview.
Bogen inviterer læserne på en rejse gennem interviewforskningens landskab, giver svar på interviewforskningens mange former for hvordan og hvorfor og beskriver de veje, studerende og forskere kan følge for at nå deres forskningsmål. Denne nye opdaterede udgave gør rede for alle de ny udviklingstendenser i kvalitativ interviewforskning og udvider sit fokus på de praktiske, epistemologiske og etiske spørgsmål, der er forbundet med interview, samtidig med at den bevarer den flydende stil og logiske struktur, den er blevet kendt for.

Det har de sagt om bogen:
"Teksten er smukt organiseret. Tredje udgave bygger på de første to udgavers styrke, hvor forfatterne holder balancen i det tilsyneladende paradoks mellem at lære interviewet som håndværk - og lære det via en lærebog. Der er ingen bog, der kan sammenlignes med denne! Brinkmann skriver i forordet: Jeg håber, at jeg har fundet en balance mellem respekten for veldokumenterede former for udøvelse af interviewhåndværket på den ene side og innovationer - ja, provokationer - på den anden. Det har han."
Jon Wergin, Antioch University

Jeg sætter stor pris [på denne bog] fordi den artikulerer den filosofiske og metodologiske tilgang til validitet i kvalitativ interviewforskning som ingen anden tekst. ...Vi betragter den som vores metodebibel inden for kvalitativ metode.
Jean Richey, University of Alaska, Fairbanks