Kloakmesterarbejde e-bog (1)
E-bøger

Kloakmesterarbejde e-bog

I Kloakmesterarbejde - en håndbog findes detaljerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet, og dens anvisninger sikrer den faglige korrekte udførelse i henhold til gældende regler.

Udgiver: Praxis - Erhvervsskolernes Forlag
Udgivelsesår: 2017
Sider: 462
Udgave: 8. udg.
Fagredaktør: Heidi Parsberg Madsen

Tema
Bøger og forlag
588,-
735,- inkl. moms

Kloakmesterarbejde - en håndbog findes detaljerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet, og dens anvisninger sikrer den faglige korrekte udførelse i henhold til gældende regler.

Håndbogen er rigt illustreret og spækket med figurer, tabeller og eksempler, der giver et solidt overblik over området.

Håndbogen henvender sig først og fremmest til anlægsstruktører og til dem, der forbereder sig til at aflægge kloakmesterprøven. Også rådgivende ingeniører, tekniske forvaltninger og autoriserede kloakmestervirksomheder kan få stor nytte af håndbogen.

I 8. udgave af Kloakmesterarbejde - en håndbog er indholdet i alle kapitler opdateret i henhold til gældende lovgivning, normer og anvisninger. Især i nedenstående kapitler er der foretaget væsentlig, indholdsmæssig revision.

I kapitel 2 er der indskrevet et nyt afsnit om langsgående ledningers placering ift. fundamenter. Afsnittet erstatter tidligere indhold om samme emne. I den sammenhæng er en del illustrationer udgået og erstattet af nye. De nye illustrationer kan umiddelbart anvendes ved arbejder under hensyntagen til geoteknisk kategori 1, omhandlende forhold til fundamenter ved projektering og udførelse af små og simple konstruktioner/ udgravninger over grundvandsspejlet og med ubetydelig risiko for skader på mennesker og værdier.

Kapitel 5 er opdateret, så indholdet matcher Bygningsreglementets gældende bestemmelser om førstegangsafprøvning af produkter, når de indgår i vand- og afløbsinstallationer.

I kapitel 7 er der tilføjet et nyt afsnit om Sikkerhedsstyrelsens tolkning af, hvilke typer LAR-anlæg og nedsivningsanlæg til regnvand, der er omfattet af autorisationsloven.

I kapitel 12 er teksten ajourført til aktuel, fagfaglig terminologi.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600