Kompetence
Bøger og forlag

Kompetence

Hvad er kompetence? Denne bog gennemgår omhyggeligt, hvad der ligger i begrebet.

Forfatter: Knud Illeris
Sider: 166
Udgivelsesår: 2011
Udgiver: Samfundslitteratur

Varenummer: dbk11011

Tema
Bøger og forlag
156,-
195,- inkl. moms

Hvad er kompetence?
I de senere år er kompetencebegrebet blevet centralt inden for uddannelse og ledelse, men det er stadig uklart, hvad begrebet dækker over.

Denne bog gennemgår omhyggeligt, hvad der ligger i begrebet, og udvikler herigennem det ordinære og det udvidede kompetencebegreb, der tilsammen grafisk illustreres ved hjælp af kompetenceblomsten.

Hvorfor er kompetencebegrebet så udbredt? Fordi det langt bedre end f.eks. viden, kvalifikationer og dannelse fokuserer på, hvad der skal til for at håndtere både tilværelsen og arbejdslivet i det moderne samfund. Kompetence er potentialet til at handle hensigtsmæssigt såvel i kendte som i nye og uforudsigelige situationer.

Hvordan udvikles kompetence? Hvis læring skal have karakter af kompetenceudvikling, må processen have nogle særlige kvaliteter. Dette drejer ikke om at anvende bestemte metoder, men om selve læringsgrundlaget.

I denne bog udvikles en enkel kompetenceformel med de centrale elementer, som muliggør kompetenceudvikling. Desuden diskuteres de centrale problemer omkring kompetencemåling. Kompetence - hvad, hvorfor, hvordan er en kortfattet og let tilgængelig redegørelse for kompetencebegrebet og dets konsekvenser og udfordringer.
En nødvendig bog for alle, der beskæftiger sig med skole, uddannelse og management.