Kultur i organisationer - Funktion eller symbol
Bøger og forlag

Kultur i organisationer - Funktion eller symbol

Er organisationskultur en manipulerbar variabel, som organisationen har? Eller er organisationskultur en ny metafor til forståelse af, hvordan mennesker lever sammen i organisationer? Forfatteren tolker kulturen i forskellige konkrete organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv, og dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv.

Forfatter: Majken Schultz
Oplag: 14. oplag 2015
Sider: 170
Udgivelsesår: 2000
Udgiver: DJØF

Varenummer: dbk17032

Tema
Bøger og forlag
216,-
270,- inkl. moms

Er organisationskultur en manipulerbar variabel, som organisationen har? Eller er organisationskultur en ny metafor til forståelse af, hvordan mennesker lever sammen i organisationer? Er organisationskultur fælles eller delt? Eksisterer organisationskultur, fordi den er nødvendig for organisationens overlevelse, eller fordi organisationsmedlemmerne finder de meningsfuld?

Forfatteren tolker kulturen i forskellige konkrete organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv, med fokus på en organisations værdier og grundlæggende antagelser, dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv, der tage sigte på en organisations antropologi, dens ritualer, myter og metaforer.

Endelig diskuterer forfatteren de to kulturperspektivers muligheder for at påvirke en kulturforandring i en konkret organisation.