Kulturforandring i organisationer
Bøger og forlag

Kulturforandring i organisationer

- Værdibaseret ledelse 3.0 sammenbinder på opsigtsvækkende innovativ vis ønsket om kulturforandring og værdierne i en organisation med strategien for virksomheden. Værdier skal bruges i praksis og begynde at leve i organisationen, mere end blot at være del af organisationens strategiske grundlag.
Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan virksomheder kan indføre kultur og værdier med succes i organisationen, og indeholder desuden en række praktiske hjælpeværktøjer til gavn for alle, der arbejder med forandringer.

Forfatter: Iver Gaarsted
Sider: 480
Udgivelsesår: 2013
Udgiver: Nyt Teknisk Forlag

Varenummer: efs14003

Tema
Bøger og forlag
479,20
599,- inkl. moms

- Værdibaseret ledelse 3.0.

Få succes med organismebaseret kulturforandring!

I sin nye ledelsesbog Kulturforandring i organisationer Værdibaseret ledelse 3.0 beskriver forfatteren Iver Gaarsted, hvordan man på en ny måde kan indarbejde værdier og ønskede kulturforandringer i en organisation med succes.

Iver Gaarsted har skabt en unik organismebaseret model for kulturforandringer CGO-modellen, som er en ny måde at anskue ledelse og kulturforandringer på.

CGO-modellen er et vigtigt omdrejningspunkt i bogen, den medtager omverdenens påvirkninger og organisationens interessenter. Med den nye model gentænker man kulturforandring i hele organisationen ved hjælp af en organismebaseret ledelses- og kulturproces, som understøtter værdier og mål. CGO-modellen vender det traditionelle syn på organisationer på hovedet og samler hele organisationen og processerne med en kulturforandring i én model.

Bogen lægger hovedvægt på implementering af organisationens kultur og værdigrundlag i forbindelse med strategiprocessen. Målet med bogen er at gøre strategiprocessen så enkel og forståelig som muligt. Forfatteren ønsker, at bogens forskellige synspunkter, vinkler og påstande kan inspirere og provokere læseren til refleksion over egne holdninger og meninger samt få skabt en udviklende diskussion på arbejdspladsen om værdier, adfærd og holdninger.

Kulturforandring i organisationer - Værdibaseret ledelse 3.0 er skrevet af konsulent Iver Gaarsted på baggrund af hans mangeårige praksis som leder, konsulent, organisationsudvikler og underviser.

Bogen er skrevet til ledere og mellemledere med ansvar for organisationens udvikling. Desuden kan den bruges af alle med interesse for ledelse og kulturforandringsprocesser.