Kvalitetsstyringsvejledning - anlæg
Bøger og forlag

Kvalitetsstyringsvejledning - anlæg

Denne vejledning beskriver rammer og principper for kvalitetsstyringsaktiviteter ved et traditionelt anlægsprojekt med vægten lagt på samspillet mellem de parter, der indgår i et projektforløb ved ...


Udgiver: Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.
Udgivelsesår: 1996
Serie: F.R.I.-publikation 96/5

Bogtype: Bog

Varenummer: friud609

Tema
Bog
200,-
250,- inkl. moms

Der er 2 produkter tilbage på lageret

Denne vejledning beskriver rammer og principper for kvalitetsstyringsaktiviteter ved et traditionelt anlægsprojekt med vægten lagt på samspillet mellem de parter, der indgår i et projektforløb ved beskrivelse af rollerne i projektets faser og dertil knyttede kvalitetsstyringsaktiviteter. Vejledningen ser på et anlægsprojekt som helhed, og beskriver derfor ikke kravene til virksomhedernes interne kvalitetsstyringsforhold. Der fokuseres på styringen af den faglige og tekniske kvalitet af et anlægs egenskaber, mens kvalitetsparametrene tid og økonomi eksempelvis ikke er detaljeret behandlet.