Kvalitetsstyringsvejledning - anlæg
Bøger og forlag

Kvalitetsstyringsvejledning - anlæg

Denne vejledning beskriver rammer og principper for kvalitetsstyringsaktiviteter ved et traditionelt anlægsprojekt med vægten lagt på samspillet mellem de parter, der indgår i et projektforløb ved ...

Serie: F.R.I.-publikation 96/5
Udgivelsesår: 1996
Udgiver: Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Varenummer: friud609

Tema
Bøger og forlag
200,-
250,- inkl. moms

Denne vejledning beskriver rammer og principper for kvalitetsstyringsaktiviteter ved et traditionelt anlægsprojekt med vægten lagt på samspillet mellem de parter, der indgår i et projektforløb ved beskrivelse af rollerne i projektets faser og dertil knyttede kvalitetsstyringsaktiviteter. Vejledningen ser på et anlægsprojekt som helhed, og beskriver derfor ikke kravene til virksomhedernes interne kvalitetsstyringsforhold. Der fokuseres på styringen af den faglige og tekniske kvalitet af et anlægs egenskaber, mens kvalitetsparametrene tid og økonomi eksempelvis ikke er detaljeret behandlet.