Large Scale Solar District Heating
Bøger og forlag

Large Scale Solar District Heating

Det vigtigste formål med dette forskningsstudie er at evaluere store solvarmeanlæg koblet til fjernvarmesystemer, såkaldte solvarmecentraler, at opbygge et simuleringsværktøj til bestemmelse af såd ...

Udgiver: DTU, Institut for Bygninger og Energi/Technical University of Denmark
Udgivelsesår: 2000
Sider: 200
Serie: Rapport R-046
Forfatter: Alfred Heller

Varenummer: dtvr0046

Tema
Bog
300,-
375,- inkl. moms

Det vigtigste formål med dette forskningsstudie er at evaluere store solvarmeanlæg koblet til fjernvarmesystemer, såkaldte solvarmecentraler, at opbygge et simuleringsværktøj til bestemmelse af sådanne anlægsydelser og at demonstrere anvendelsen af simuleringsværktøjet til designstudier og til energiplanlægning af et lokalområde. Evalueringen af solvarmecentraler bygger på målinger på en case, Marstal-anlægget på Ærø, og på erfaringer fra andre, hovedsagelig danske solvarmecentraler. Ph.d. Thesis. Der hører en bilagsrapport til denne, som kan købes separat, varenr. DTVR0047.