Ledelse gennem paradokset
Bøger og forlag

Ledelse gennem paradokset

- Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet

Forfatter: Lotte S. Lüscher
Sider: 236
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2012
Udgiver: Dansk Psykologisk Forlag

Varenummer: dbk17015

Tema
Bøger og forlag
279,20
349,- inkl. moms

I Ledelse gennem paradokset præsenteres paradoksledelse som et ledelsesbegreb, der bygger bro mellem to tilsyneladende modstridende ledelsesparadigmer: moderne ledelse (lederen som direktiv, retningsvisende, autoritativ, kontrollerende, målsættende) og postmoderne ledelse (medinddragende, dialogisk, coachende, anerkendende, motiverende). Forfatteren argumenterer for, at disse tilsyneladende uforenelige paradigmer med fordel kan integreres i ét ledelsesbegreb.

Bogen er praksisorienteret og giver masser af eksempler på, hvordan paradoksforståelsen kan udmønte sig i en ledelsespraksis, som hjælper ledere og ledergrupper til at bevare handlekraften i komplekse og ofte uoverskuelige problemstillinger.

Ledelse gennem paradokset henvender sig primært til ledere, som søger en dybere forståelse af den disciplin, de udøver. Konsulenter og studerende på lederuddannelser vil også kunne finde praktisk anvendelig viden og inspiration.