Lederens forretningsforståelse
Bøger og forlag

Lederens forretningsforståelse

- i en turbulent verden. I Lederens forretningsforståelse giver forfatterne indsigt i og forståelse for de forskellige aspekter i det at drive en virksomhed, både inden for økonomi, markedsføring, ledelse og organisering samt strategi.

Forfattere: Arne Krogh Nielsen, Henning Knudsen og John Bech Hansen
Sider: 232
Udgivelsesår: 2018
Udgiver: HansReitzels

Varenummer: gyl18028

Tema
Bøger og forlag
280,-
350,- inkl. moms

- i en turbulent verden.

Hvordan fungerer en virksomheds forretning, og hvordan skabes værdi for både kunden, virksomheden og samfundet?
I Lederens forretningsforståelse giver forfatterne indsigt i og forståelse for de forskellige aspekter i det at drive en virksomhed, både inden for økonomi, markedsføring, ledelse og organisering samt strategi. Bogen søger således at give læseren en holistisk tilgang til at forstå virksomhedens som en sammenhængende forretning.

Lederens forretningsforståelse er anvendelig inden for alle typer af forretning og er således ikke målrettet nogen specifik branche. Det er forfatternes opfattelse, at alle typer af virksomheder, både offentlige og private, fungerer efter nogle af de samme principper, der går ud på at skabe værdi for virksomheden. Kunde- og interessentbegrebet skal derfor ses i et bredt perspektiv, ligesom det gælder for virksomhedsbegrebet.

Alle kapitler indeholder en række øvelser i relation til emnerne, og hvert kapitel afsluttes med refleksionsspørgsmål. Det er hensigten, at læseren selv relaterer til egen praksis, så den tilegnede viden bliver så virkelighedsnær som mulig.
Hvert kapitel kan læses for sig, men læst i en sammenhæng gives et godt overblik over bogens tema forretningsforståelse i en turbulent verden.

Bogen er skrevet til akademifaget Lederens forretningsforståelse, som er et valgfag inden for ledelseslinjen. Bogen kan også anvendes til tværfaglig undervisning på akademi- og diplomniveau samt på interne efteruddannelser af eksisterende ledere på alle niveauer.