Mediation - ret og rammer
Bøger og forlag

Mediation - ret og rammer

- beskriver etiske rammer og eksisterende regelsæt for mediation og kommer med bud på, hvad der bør gælde på de områder, hvor de eksisterende regler ikke slår til.

Forfattere: Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen
Sider: 283
Udgivelsesår: 2016
Udgiver: Karnov Group

Varenummer: dbk16031

Tema
Bøger og forlag
589,-
736,25 inkl. moms

Konfliktløsning gennem mediation bliver mere og mere udbredt i Danmark.

Mediation - ret og rammer beskriver etiske rammer og eksisterende regelsæt for mediation og kommer med bud på, hvad der bør gælde på de områder, hvor de eksisterende regler ikke slår til.
Bogen behandler spørgsmål om, hvilke krav der bør stilles til mediators uddannelse, om en kontraktbestemmelse om mediation tvinger parterne til at mediere, om oplysninger givet under mediation altid skal hemmeligholdes og hvornår en mediators interesser medfører inhabilitet.

Bogen introducerer god mediationsskik, giver bud på, hvordan forligsaftalen skal udfærdiges og rådgiver om, hvordan mediator skal aflønnes.