Mekanik0 8
E-bøger

Mekanik 0.8 - Relativitetsmekanik incl. ret. e-bog

Mekanik 0.8 tilhører et lærebogssystem i mekanik og bærende konstruktioner, som indeholder introduktioner til nyere teorier i fysikken, nemlig kvantemekanik, elektrodynamik og relativitetsteori.

Udgiver: Danmarks Tekniske Universitet
Udgivelsesår: 2013
Sider: 362
Forfatter: M. P. Nielsen

Tema
Bøger og forlag
210,-
262,50 inkl. moms

Bøgerne Mekanik 0.6 del 1 og del 2, Mekanik 0.7 og nærværende bog, Mekanik 0.8, er skrevet som introduktioner til nyere teorier i fysik. De er inspireret af E. S. Johansens Mekanisk Fysik I, se litteraturlistens nr. 28, hvor der findes tilsvarende introduktioner til elektrodynamik, kvantemekanik og relativitetsteori.
Denne bog benyttedes under forfatterens studium ved DTH (nu DTU) i 1950'erne. E. S. Johansens fremstilling forekom dengang meget svært tilgængelig, hvorfor forbedringer syntes øsnkelige.

Omfanget af Mekanik 0.6, 0.7 og 0.8 er et udtryk for, hvad forfatteren mener, er nødvendigt til formålet. Omfanget er imidlertid blevet så stort, at projektet må anses for mislykket. Det er derfor stadig et åbent spørgsmål, hvordan forbindelsen mellem et moderne lærebogssystem i mekanik og bærende konstruktioner og faget fysik bedst etableres.

Nærværende bog følger relativitetsteorien så langt, som den var nået i 1915 med Einstein's gravitationsteori, som han yndede at betegne som den genrelle relativitetsteori. Dette ord benyttes ikke i nærværende fremstilling med den begrundelse, den russiske fysiker V. Fock, se litteraturlistens nr. 21, har givet.

Forfatteren har siden studietiden næret en dyb skepsis vedrørende Einstein's udgave af relativitetsteorien. Som det fremgår af afsnit 7.6.4 deles denne skepsis med mange, pudsigt nok også Einstein selv. For at give denne skepsis større vægt, er det i nærværende bogs kapitel 4 forsøgt at omforme Maxwell's elektrodynamik til mekanik. Det viser sig, at denne såkaldte Maxwell-mekanik er fuldstændig i overensstemmelse med Einstein's teori for svage gravitationsfelter. Maxwell-mekanik giver imidlertid kun Merkur en periheldrejning på 1/6 af Einstein's værdi. Da Maxwell-mekanik i den nuværende form ikke kan beskrive lysets afbøjning i tyngdefelter, og heller ikke den Einstein'ske rødforskydning, kan Einstein's teori ikke erstattes af Maxwell-mekanik.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600