Offentlig opgave på kontrakt
Bøger og forlag

Offentlig opgave på kontrakt

Bogen beskriver forandringen af den offentlige sektor. som blandt andet betyder, at der er kommet mere fokus på, at offentlige opgaver kan varetages gennem samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder.
Forfatter: Karsten Naundrup Olesen

Sider: 204
Udgivelsesår: 2011
Udgiver: DJØF

Varenummer: dbk11028

Tema
Bøger og forlag
240,-
300,- inkl. moms

Denne bog koncentrerer sig om det offentlige-private samarbejde (OPS) de kontrakter det ligger til grund for samarbejdet.
Der findes ikke umiddelbart en legal definition eller anden autoritativ beskrivelse af hvad OPS er.

Begrebet rummer således en lang række samarbejder, der vedrører vidt forskellige opgaver og kan organiseres på mange forskellige måder. Blot som nogle få eksempler kan der således være tale om samarbejde, hvor staten indgår i et partnerskab med et privat selskab om anlæg og vedligeholdelse af en motorvejsstrækning, eller hvor private virksomheder medvirker til at virkeliggøre det sygehusvæsen, som regionerne ved sundhedslovens § 74 er pålagt at sikre, eller det kan være, at en kommune og private investorer sammen stifter et kapitalselskab, som derefter kommer til at
varetage lønadministration for kommunen.

Offentlig opgave på kontrakt gennemgår de mange aspekter der i et offentlig-privat samarbejde i en kronologisk opbygning. Kapitlerne i bogen er desuden opdelt efter de forskellige faktorer der er en del af kontraktforholdet.


Indholdsoversigt

Forord

Kapitel 1. Bogens tema og opbygning
Kapitel 2. Retskilder ved kontraktkonciperingen
Kapitel 3. Fortolkning af OPS-kontrakter
Kapitel 4. Kontraktens økonomiske aspekter
Kapitel 5. Beskrivelse af realydelsen
Kapitel 6. Bestemmelser om samarbejde
Kapitel 7. Bestemmelser om kontrol
Kapitel 8. Bestemmelser om tvistløsning
Kapitel 9. Bestemmelser om fortrolighed
Kapitel 10. Bestemmelser om offentligretlige forhold
Kapitel 11. Sociale klausuler
Kapitel 12. Regulering af lønmodtageres retsstilling
Kapitel 13. Bestemmelser til sikring af forsyning
Kapitel 14. Bestemmelser vedrørende kontraktens ophør