Bøger og forlag

Organisationsændringer og forandringsledelse

Organisationsændringer og forandringsledelse

Forfatter: Dag Ingvar Jacobsen
Sider: 297
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2019
Udgiver: Forlaget Samfundslitteratur

Varenummer: dbk19019

Tema
Bøger og forlag
398,-
497,50 inkl. moms

Organisationsændringer og forandringsledelse

Organisationsændringer og forandringsledelse viser, hvordan forandring består af mange forskellige fænomener, foregår på mange forskellige måder og kan have helt forskellige årsager og drivkræfter. Den bidrager desuden til at udvikle en konstruktiv teori om planlagte organisationsforandringer.
Bogens første del handler om, hvordan det er muligt for organisationer aktivt at forandre sig for at møde de nye udfordringer, de står over for. Forfatteren præsenterer en analysemodel baseret på fire elementer: drivkræfter, forandringens indhold og omfang, forandringsprocessen og forandringskonteksten.

Bogens anden del beskriver, hvordan en organisation kan gennemføre en planlagt forandring. Der lægges vægt på, hvordan de, der er ansvarlige for at gennemføre forandringerne de såkaldte forandringsagenter kan benytte forskellige forandringsstrategier. De forskellige forandringsstrategier og måder at lede forandring på kan være lige effektive, men deres anvendelighed er kontekstbestemt. Organisationsændringer og forandringsledelse er tværfagligt funderet og tager afsæt i forskning fra psykologi og sociologi såvel som fra statskundskab og økonomi. Et omfattende kildemateriale gør den også egnet for dem, der ønsker at gå mere i dybden med organisationsforandringer.

Mange af de velkendte elementer i førsteudgaven af denne populære grundbog i forandringsledelse er fastholdt såsom den overbliksskabende opdeling i to arketypiske strategier for planlagt organisationsforandring (E og O) og tilsvarende ledelsesstile. Der er dog sket en del inden for feltet siden førsteudgaven udkom på dansk i 2005. Bogen er derfor omstruktureret, gennemarbejdet og opdateret, så den har endnu større relevans for studerende og praktikere nu.

Bogens figurer kan hentes på Samfundslitteraturs hjemmeside.

Bogen findes også på engelsk under titlen Organizational Change and Change Management (Fagbokforlaget).