Partnering i praksis
Bøger og forlag

Partnering i praksis

" Publikationen sammenfatter resultater og erfaringer ved brug af partnering i realiseringen af LO's hovedsæde i Havnestaden. Forløbet i byggesagen adskiller sig fra traditionelle byggesager på en ...

Forfatter: Stefan Christoffer Gottlieb, Henrik L. Bang, Jacob Norvig Larsen
Serie: By og Byg Resultater 037
Udgivelsesår: 2004
Udgiver: By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut

Varenummer: bybr037

Tema
Bøger og forlag
68,-
85,- inkl. moms

Publikationen sammenfatter resultater og erfaringer ved brug af partnering i realiseringen af LO's hovedsæde i Havnestaden. Forløbet i byggesagen adskiller sig fra traditionelle byggesager på en række områder. Vigtigst er en række partneringtiltag, der bryder med traditionel organisering og gennemførelse af byggesager. Dog har det været svært at realiserer intentionerne om det gode samarbejde - brugen af partnering har ikke medført ændret arbejdspraksis. Som årsager peges bl.a. på, at byggeriets traditionelle kontraktlige aftalesystem står i modsætning til de grundlæggende forudsætninger for partnering, samt mangel på operationelle værktøjer.

klik her for også at se By og Byg Dokumentation 064 Partnering i udførelse