Partnering i udførelse
Bøger og forlag

Partnering i udførelse

" Forløbet af udførelsesfasen af LO's hovedsæde i Havnestaden viser, at der er betydelige barrierer til samarbejde efter en partneringmodel, men også at samarbejdet løbende er blevet forbedret. Bl ...

Forfatter: Henrik L. Bang, Stefan Christoffer Gottlieb
Serie: By og Byg Dokumentation 064
Sider: 36
Udgivelsesår: 2004
Udgiver: By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut

Varenummer: bybd064

Tema
Bøger og forlag
64,-
80,- inkl. moms

Forløbet af udførelsesfasen af LO's hovedsæde i Havnestaden viser, at der er betydelige barrierer til samarbejde efter en partneringmodel, men også at samarbejdet løbende er blevet forbedret. Blandt de vigtigste barrierer peges på modsætningsforholdet mellem rådgiver og entreprenør, uklarhed om aftaler og ansvarsdeling samt en stor personudskiftning. Barriererne har resulteret i budgetoverskridelser og manglende kontinuitet fra projektering til udførelse. Projektets parter er alligevel indstillet til samarbejde i partnering, fordi væsentlige succeskriterier er opfyldt.

klik her for også at se By og Byg Resultat 037 Partnering i praksis