Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Dan
Bøger og forlag

Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Dan

Denne Ph.d.-afhandling er opbygget omkring et projekt til belysning af potentialet og barriererne for biogasproduktion ved udbredt økologisk jordbrug i Danmark, og udgør afrapporteringen af projekt ...


Udgiver: DTU, Institut for Bygninger og Energi
Udgivelsesår: 2000
Sider: 83
Serie: Rapport R-041
Forfatter: Kristian Buch Salomonsen

Bogtype: Bog

Varenummer: dtvr0041

ISBN: 8778770432

Tema
Bog
166,40
208,- inkl. moms

Denne Ph.d.-afhandling er opbygget omkring et projekt til belysning af potentialet og barriererne for biogasproduktion ved udbredt økologisk jordbrug i Danmark, og udgør afrapporteringen af projektet. Projektet har omfattet både energiplanlægning og jordbrugsforskning og er således af tværfaglig karakter. Det er nødvendigt, da usikkerhed om de jordbrugsmæssige forhold ved biogasproduktion er en betydelig hindring for at vurdere det fremtidige potentiale for energiproduktion fra biogas. I tilknytning til projektet har der været udført et eksperiment med de totale kulstofbalancer ved biogasproduktion og kompostering af gylle, idet virkningen på jordens kulstofindhold er inkluderet.