Sbian275
Bøger og forlag

Praktisk udførelse af vådrum

- 4 eksempler på procesbeskrivelser

Udgiver: BUILD, Aalborg Universitet
Udgivelsesår: 2021
Sider: 248
Serie: SBi-anvisning 275
Forfattere: Erik Brandt og Martin Morelli

Varenummer: sbian275

Tema
Bog
440,-
550,- inkl. moms

Badeværelser udsættes for vand- og fugtpåvirkning og indeholder desuden mange tekniske installationer. Arbejde med vådrum kræver derfor rådgivere og håndværkere med kendskab til de mange regler og krav, der er til bl.a. byggematerialer, udformning, konstruktion og udførelse.
Udførelse af vådrum kræver altid medvirken af flere håndværksfag. Ofte er det nødvendigt, at håndværkerne kommer flere gange, fordi arbejdsprocesserne ikke kan udføres lige efter hinanden.

SBi-anvisning 275 beskriver, hvordan vådrum kan udføres i praksis. Der er lagt særlig vægt på, at beskrive grænsefladerne mellem håndværksfagene, da det ofte er her, der kan opstå tvivl om, hvem der har ansvaret for hvad. Dermed tager anvisningen fat i et område, som i mange år har udgjort et betydeligt problem i byggebranchen.

Anvisningen er opbygget med 4 eksempler, som dækker typiske konstruktioner i vådrum for enfamiliehuse og etageboliger. Anvisningen henvender sig både til studerende på erhvervsuddannelserne samt rådgivere og udførende.