Proaktiv projektledelse
Bøger og forlag

Proaktiv projektledelse

Bogens sigte er at hjælpe til at forskyde ledelsen af et projekt fra at foregå reaktivt - mod i større grad at foregå proaktivt.
At gå fra at erkende, hvad der er sund fornuft - til at gøre det til sund praksis, betinger en bevidst og insisterende tilgang fra projektlederen og andre involverede i ledelsen af projektet.
Dette støtter bogen ved en vifte af tænkemåder og tilhørende metoder og værktøjer.

Forfatter: Morten fangel
Sider: 450
Udgivelsesår: 2013
Udgiver: Fangel Consulting

Varenummer: fag13001

Tema
Bøger og forlag
600,-
750,- inkl. moms

Vi ved godt, hvad der skal til, for at et projekt er inspirerende at medvirke i og på effektiv vis fører til de ønskede resultater. Det er sund fornuft at være proaktiv i ledelsen af et projekt!

Ifølge bogen er der imidlertid en art naturlov, der gør at vi fordyber os i projektets indhold også på stadier hvor fokus burde være på forkant med at skabe egnede vilkår for projektudførelsen. Resultatet er, at ledelsen af projektet kommer til at foregå reaktivt, når problemerne er opstået.

Bogens sigte er at hjælpe til at forskyde ledelsen af et projekt fra at foregå reaktivt mod i større grad at foregå proaktivt. Det handler om at udøve ledelsestiltag på stadier, hvor der endnu ikke er opstået eller erkendt ledelsesproblemer blandt medvirkende og parter i projektet.
At gå fra at erkende, hvad der er sund fornuft til at gøre det til sund praksis, betinger en bevidst og insisterende tilgang fra projektlederen og andre involverede i ledelsen af projektet.Det støtter bogen ved en vifte af tænkemåder og tilhørende metoder og værktøjer:

Én tænkemåde er, at også projektets ledelsesproces skal ledes. Du fremmer en proaktiv projektledelse ved at planlægge og evaluere relevante ledelsestiltag. Hertil hører også at tilpasse niveau og værktøjer til projektets grad af kompleksitet. Hele bogen kan opfattes som et værktøj for en sådan planlægning og evaluering af projektledelse.

En anden tænkemåde er, at projektledelse ikke kun er for projektledere. Også projektejere,medvirkende og andre parter må involveres proaktivt i ledelsesprocessen. En sådan sam-ledelse gør at udarbejdede analyser og planer bliver bedre og får større effekt på, hvad derforegår i projektet. Bogens gennemgående middel hertil er at facilitere ledelsesaktiviteter.Bogen er under ét tænkt som et supplement til foreliggende litteratur om projektledelse.Bogens tænkemåder og metoder fremmer at være en reflekterende projektleder, og dermedogså at få endnu mere ud af det, du allerede ved fra andre bøger og fra egne erfaringer.

Bogen er skrevet af Morten Fangel fra Fangel Consulting, der har udgivet bogen.