Produktionsstyring
Bøger og forlag

Produktionsstyring

Skaber et overblik over de mange produktionsmæssige metoder, der anvendes i dag i forbindelse med produktion og dette i ordets allerbredeste betydning.


Forfatter: Aage U. Michelsen
Sider: 430
Udgivelsesår: 2010
Udgiver: Erhvervsskolernes Forlag

Varenummer: efs12012

Tema
Bøger og forlag
359,20
449,- inkl. moms

Skaber et overblik over de mange produktionsmæssige metoder, der anvendes i dag i forbindelse med produktion og dette i ordets allerbredeste betydning.

Historisk set er produktionsstyring et fagområde, der er udviklet til at styre materialer og kapacitet i jern- og metalindustrien. Senere er fagområdet videreudviklet til at omfatte alle produktioner, der fremstiller fysiske produkter. Gennem det seneste årti er der imidlertid fremkommet en opfattelse af, at ordet produktion kan anvendes om enhver proces, der munder ud i et resultat, materielt såvel som immaterielt.

Fremstilling af information og udvikling af service bliver herved også dækket af produktionsbegrebet. Mange af de tankegange og principper, der er beskrevet i denne bog, f.eks. Lean, Six Sigma og Total Productive Maintenance, har da også i dag vundet stor udbredelse i virksomheder, der ikke fremstiller fysiske produkter, f.eks. inden for sundhedssektoren og den finansielle sektor.

Bogen gennemgår både metoder, modeller, principper og tankegange, og er dermed velegnet til undervisningsbrug.

Men bogen fortaber sig ikke i kompliceret matematik, og den er derfor også et must for den, der arbejder med produktionsstyring i praksis.