Projektets interessenter - Analyse og samspil
Bøger og forlag

Projektets interessenter - Analyse og samspil

Vi hører ofte i medierne om projekter, der »er gået galt« på den ene eller anden måde. Årsagen kan ofte findes i, at projektets aktører - projektlederen eller andre, der handler på vegne af projektet ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at spille sammen med dem, som kan påvirke eller blive påvirket af projektet, projektets interessenter

Forfattere: Pernille Eskerod og Anna Lund Jepsen
Sider: 139
Udgivelsesår: 2016
Udgiver: DJØF

Varenummer: dbk16014

Tema
Bøger og forlag
192,-
240,- inkl. moms

Målet med bogen, Projektets interessenter, er at styrke kompetencen til at gennemføre et succesfuldt interessentsamspil. Det kræver, at projektaktørerne undervejs i projektet aktivt tænker på, hvordan interessenternes behov, interesser og bekymringer kan inddrages på bedst mulig måde. Samspillet mellem parterne skal være systematisk, planlagt og struktureret. Denne bog giver teorier og metoder hertil.

For at klæde projektaktørerne på til at træffe gode valg, diskuteres desuden en række etiske dilemmaer, interessentsamspillet kan sætte projektaktørerne i.

Forskning bag bogens indhold har vist, at interessentsamspil er »let at forstå, men svært at mestre«. Interessentsamspil er noget, man er nødt til at øve sig på. Det bidrager denne bog positivt til.

Vi hører ofte i medierne om projekter, der »er gået galt« på den ene eller anden måde. Årsagen kan ofte findes i, at projektets aktører - projektlederen eller andre, der handler på vegne af projektet ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at spille sammen med dem, som kan påvirke eller blive påvirket af projektet, projektets interessenter. Det kan være interne interessenter, f.eks. medarbejdere eller beslutningstagere, der skal levere ressourcer til projektet, eller eksterne parter som f.eks. kunder, samarbejdspartnere, leverandører, offentlige myndigheder eller borgere, som berøres af projektet.