Relationer i organisationer
Bøger og forlag

Relationer i organisationer

- en verden til forskel.
Bogen behandler centrale begreber som magt, kommunikation, narrativer, position, følelser, ansvar og etik i en organisatorisk sammenhæng og viser, hvordan bevægelsen fra personvurdering til koordinationsudvikling og fra konfliktløsning til konfliktopløsning skaber en verden til forskel.

Forfatter: Gitte Haslebo
Oplag: 12. oplag 2012
Sider: 358
Udgivelsesår: 2004
Udgiver: Dansk Psykologisk Forlag

Varenummer: dbk16005

Tema
Bøger og forlag
319,20
399,- inkl. moms

- en verden til forskel.

Bogen igennem omsættes de systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktionistiske begreber til praksis bl.a. ved hjælp af mange konkrete eksempler og illustrative historier set fra både lederens, medarbejderens og konsulentens perspektiv.
Bogen behandler centrale begreber som magt, kommunikation, narrativer, position, følelser, ansvar og etik i en organisatorisk sammenhæng og viser, hvordan bevægelsen fra personvurdering til koordinationsudvikling og fra konfliktløsning til konfliktopløsning skaber en verden til forskel.