DBVR251 3UDG
Bøger og forlag

DBI Retningslinje 251/4001 - Sprinkleranlæg e-bog

Projektering, installation og vedligeholdelse

Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Udgivelsesår: 2001
Sider: 175
Udgave: 3. udgave, 2021
Redaktør: Denne retningslinie er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Varenummer: dbvr251e

Tema
E-bog
1.395,-
1.743,75 inkl. moms

DBI's retningslinjer gældende for automatiske sprinkleranlæg udgøres af CEA oversættelsen og de tilhørende
annekser.
Denne retningslinje har til formål at skabe betingelser for et ensartet højt niveau for beskyttelse af liv og værdier, på mindst samme niveau som beskrevet i EN 12845, uanset at der findes specifikke forskelle mellem de to dokumenter.

Retningslinjen træder i kraft i december 2021 og erstatter DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg projektering, installation og vedligeholdelse af 1. januar 2016.
I en overgangsperiode pa 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg projektering, installation og vedligeholdelse af 1. januar 2016 fortsat anvendes. Nye anlæg og udvidelser,
hvor byggeandragende er indsendt inden udløb af overgangsperioden, kan færdiggøres efter Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg projektering, installation og vedligeholdelse af 1. januar 2016.

Ændringer og udvidelser på eksisterende anlæg skal udfores efter det regelsæt, der var gældende da anlægget blev installeret, medmindre ændringen eller udvidelsen har en sådan størrelse, at en ny alarmventilstation skal installeres. Udvides et eksisterende anlæg med en ny alarmventil, skal denne, inkl. vandforsyningen, ske efter nyeste udgave af DBI retningslinje 251/4001, herunder etablering af overvågning af alarmventilstationen med tilhørende vandforsyning etc. For udvidelsen skal det også eftervises, at eksisterende pumper og vandforsyningens kapacitet opfylder kravene til tryk og vandmængde som er beskrevet i denne retningslinje.

Eksisterende sprinkleranlæg skal bringes i overensstemmelse med gældende udgave af DBI retningslinje 251/4001, hvis en bygning skifter anvendelse, og dette vil medføre forøgede hydrauliske krav til anlægget.
Eksisterende sprinkleranlæg hvor pumpe(r) udskiftes pga. slid eller reduceret tryk fra den offentlige vandforsyning og hvor der ikke er sket ændringer i de hydrauliske krav til anlægget, tillades udført efter det regelsæt, der var gældende da anlægget blev installeret. Eksisterende sprinkleranlæg hvor vandforsyningen andres fra offentlig gadeledning til reservoir, tillades reservoir og pumpe(r) udført efter det regelsæt, der var gældende da anlægget blev installeret, såfremt hydrauliske krav til sprinkleranlægget er uændret.

Når denne retningslinje anvendes ved projektering, installation og vedligeholdelse er det forudsat, at DBI retningslinje 001-007 samtidig anvendes.
I øvrigt henvises til andre myndighedskrav, direktiver og gældende bekendtgørelser (fx fra Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet o.a.).
Bestemmelserne i retningslinjen er minimumskrav, der kan derfor stilles supplerende krav i det enkelte projekt, når dette skønnes nødvendigt.

Af væsentlige ændringer i denne 3. udgave i forhold til 2. udgave udsendt i 2016 kan fremhæves:
- Ændring af designkriterier for rum over 46 m2 klassificeret som RH
- Forudberegnede anlæg tillades ikke længere anvendt ved etablering af nye anlæg
- Bortfald af krav om tryktank ved dobbelt vandforsyning pa sygehuse
- Ændring af dimensionsmetode til beregning af pumpe-drivmotorer med stigende effektkurver
- Ændring af maksimalt tilladte vandhastigheder på pumpesugeledning(er)
- Opdeling af Pre-action i 4 typer i stedet for 2 typer som tidligere
- Præcisering af krav til sprinkling over og under rorbundter
- Kapitel 15, Rør over jord er opdateret med nye rørtyper herunder CPVC-rørsystemer og press rørsystemer samt ophængssystemer
- Anneks K, oplag af dak er beskrevet særskilt
- Anneks L, EFSR sprinklerbeskyttelse er opdateret således, at der er overensstemmelse mellem 251/4001 og CEA 4001, herunder ændring af kategorisering af plastoplag.
- Anneks Q, CMSA (Control Mode Specific Application Sprinklere) designkriterier er blevet tilføjet.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600