Dbvr006e
Bøger og forlag

Sammenkoblede installationer e-bog

Retningslinjen er gældende for projektering, installation og vedligeholdelse af sammenkoblede installationer der har indflydelse på brandsikkerheden.

Udgiver: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Udgivelsesår: 2010
Sider: 42
udgave: 3. udgave, sept. 2019

Tema
E-bøger
269,-
336,25 inkl. moms

- herunder systemintegrationstest

I bygninger, med et sammenhængende system af installationer der har indflydelse på brandsikkerheden, er det forudsat, at alle installationer fungerer korrekt, både som selvstændige installationer, og det samlede system har den ønskede virkning.
Formålet med denne retningslinje er at beskrive funktionskrav til systemopbygningen samt systemintegrationstest.

Sikkerheden for personer, der opholder sig i en bygning er afhængig af, at de brandtekniske installationer i bygningen fungerer efter hensigten.

Disse brandtekniske installationer er ofte sammenkoblet indbyrdes, eksempelvis detekterer et brandalarmanlæg en brand og herefter aktiveres et andet anlæg, der f.eks. varsler personer, starter brandventilation, atriumsprinkling mm. (disse anlæg er herefter omtalt som brandtekniske installationer).

Denne retningslinje angiver mindstekrav til forbindelserne mellem de forskellige typer brandtekniske installationer samt forbindelser til andre installationer med indflydelse på brandsikkerheden, funktionskrav til sammenkoblingen mellem anlæggene og krav til overvågning af kortslutning, afbrydelse eller fejl i sammenkoblingen, for derved at sikre en god kvalitet af udførelsen.

Retningslinjen er gældende for projektering, installation og vedligeholdelse af sammenkoblede installationer der har indflydelse på brandsikkerheden.

Denne retningslinje erstatter DBI retningslinje 006 - Sammenkoblede brandtekniske installationer 2. udgave januar 2010.

DBI retningslinje 006 - Sammenkoblede installationer herunder systemintegrationstest, træder i kraft september 2019.

I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan DBI retningslinje 006 - Sammenkoblede brandtekniske installationer 2. udgave januar 2010 fortsat anvendes. Nye anlæg og udvidelser, hvor byggeandragende er indsendt inden udløbet af overgangsperioden, kan sammenkoblingen færdiggøres
efter DBI retningslinje 006 - Sammenkoblede brandtekniske installationer, 2. udgave januar 2010. Systemintegrationstest udføres efter denne udgave.

Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog

Når du køber en e-bog i webshoppen, modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til nedenstående styresystemer. I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres, før du kan åbne din e-bog.

E-bogen kan læses med følgende styresystemer: WindowsMac OSiOSAndroid.

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret. Har du installeret din e-bog på en PC eller Mac, har e-bogen følgende rettigheder:

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang, så sørg for, at printeren er tændt og fungerer korrekt, inden du udskriver
  • Du kan udskrive i farver og duplex
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen
  • E-bogen har ingen udløbsdato
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på, at LockLizard-vieweren ikke understøtter print
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 7012 0600