Strategisk aktionslæring
Bøger og forlag

Strategisk aktionslæring

- Når medarbejdere og ledelse udvikler.
De fleste har været på et godt kursus, hvor man efterfølgende har for travlt til at få implementeret det lærte i hverdagen. Strategisk aktionslæring er målrettet og effektiv kompetenceudvikling og organisationsudvikling i samme proces. Medarbejderen udvikler sig altså direkte på arbejdspladsen.

Forfattere: Hanne Møller, Maria Nyborg Matthiesen og Susan Starbæk
Sider: 232
Udgivelsesår: 2014
Udgiver: Akademisk Forlag

Varenummer: dbk14017

Tema
Bøger og forlag
215,20
269,- inkl. moms

- Når medarbejdere og ledelse udvikler.

Med denne bog får proceskonsulenten, lederen eller facilitatoren en metode til at udvikle medarbejdere på arbejdspladsen, hvor det har størst organisatorisk nytte og effekt, samtidig med at deltagerne udvikler netop de kompetencer, der er nødvendige for at løse de problemstillinger, de står over for i deres daglige arbejde.

Bogen er opdelt i en teori- og en praksisdel, som tilsammen giver et solidt overblik over organisationens strategiske forandringsproces og indblik i de konkrete dele og opgaver i strategiske aktionslæringsforløb. Del I beskriver metodens teoretiske fundament og de seks grundelementer i et vellykket strategisk aktionslæringsforløb: læreprocessen, implementeringsplanen, konteksten, ledelsen, proceskonsulenten og projektloggen. Del II giver konkrete redskaber og metoder, som kan anvendes bredt i forskellige strategiske aktionslæringsforløb.

Bogen henvender sig til såvel den erfarne praktiker som den, der ikke tidligere har haft ansvar for at lede forandringsprocesser.