Strategisk lederskab i praksis
Bøger og forlag

Strategisk lederskab i praksis

Der findes mange bøger om strategi og strategiprocesser, men desværre tager mange af disse topledelsens briller på og ser strategiprocessen som noget, der er identisk med at udarbejde en Power-Point præsentation. Når en sådan foreligger, er arbejdet stort set gjort - tror man!

Forfatter: Bjarne Kousholt
Sider: 460
Udgivelsesår: 2017
Udgiver: Varius Business

Varenummer: pol17005

Tema
Bøger og forlag
399,20
499,- inkl. moms

Alt for ofte præsenterer topledelsen en strategi i form af mere eller mindre urealistiske mål. Man mener så, at resten går af sig selv. Intet er mere forkert. Talrige undersøgelser og eksempler viser, at omsætningen af strategien til praksis er en stor og krævende ledelsesopgave.

Strategisk lederskab i praksis forsøger at rette op på dette, og er derfor primært rettet mod mellemlederne og medarbejderne i organisationen, der i praksis er dem, der skal få strategien til at lykkes. Der skal således udføres strategisk lederskab på alle niveauer i organisationen, ikke kun i topledelsen.

Bogen har to spor, som kan læses hver for sig:

1) I STRATEGISPORET anlægger vi en organisatorisk tilgang, dvs. ser tingene i et overordnet perspektiv, som topledelsen typisk gør det. STRATEGISPORET dækker det, der foregår på direktionsgangen.

2) I LEDERSKABSSPORET ser vi på tingene fra mellemledernes, teamledernes og medarbejdernes synsvinkel. Hvis du ønsker at læse om lederskab; hvordan du påvirker strategien, hjælper med strategiprocessen og frem for alt bidrager til implementering af den vedtagne strategi, så er det LEDERSKABSSPORET du skal arbejde med.

Strategisk lederskab i praksis er som forfatterens øvrige fagbøger, baseret på Storytelling, hvilket vil sige, at han ved hjælp af små historier og eksempler viser de vigtigste teorier og problemstillinger, som de kunne se ud i praksis. Eksemplerne kobler teori og virkelighed sammen og ved hjælp af bogens mange små øvelser, der ofte er koblet op til eksemplerne involveres læseren.

Strategisk lederskab i praksis dækker pensum i en lang række uddannelser, fx faget Det strategiske lederskab på akademiuddannelserne.
Bogens indhold og stil, med de mange praktiske eksempler, gør den egnet til selvstudium og som lærebog/supplerende læsning i forbindelse med videreuddannelse af ledere i såvel den offentlige som den private sektor.