Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker
Bøger og forlag Ikke på lager

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Vi fortsætter vores serie med udtræk af lov- og regelstoffet fra Byggedata med sammenskrevne udgaver af de tekniske forskrifter fra Beredskabsstyrelsens ressortområde. Serien foreligger i et handy A5 format, som f.eks. kan bruges som en personlig udgave, der er nem at have med, notere og slå op i.


Udgiver: Byggecentrum/Molio
Udgivelsesår: 2016
Sider: 152
Redaktør: Byggedata

Bogtype: Bog

Tema
Bog
150,-
187,50 inkl. moms

Ikke på lager. Forvent en leveringstid på ca. 4-7 dage

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.
Beredskabsstyrelsens forskrifter af 6. december 2016.

Med virkning fra den 1. januar 2017 er Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker trådt i kraft.

De nye regler følger af en revision og en sammenskrivning af den hidtil gældende bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 4. januar 2010 samt bekendtgørelse
om brandfarlige væsker af 4. januar 2010.
Hertil kommer, at reguleringen af brændbare væsker i tanke flyttes fra tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag for at blive reguleret samme sted som brandfarlige væsker.