Tilgængelige etageboliger - indledende spørgsmål
Bøger og forlag

Tilgængelige etageboliger - indledende spørgsmål

Denne anvisning fokuserer på, hvordan mennesker uanset funktionsevner tilgodeses, når der planlægges eller renoveres etageboliger. Etageboliger har vandrette adskillelser mellem boligenhederne. Krav og anbefalinger til etageboliger er mere omfattende end for andre boligtyper, og er derfor samlet i en separat anvisning.

Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
Udgivelsesår: 2015
Forfatter: Søren Ginnerup

Varenummer: sbian262

Tema
Bog
120,-
150,- inkl. moms

Når tilgængelighed tænkes ind i en bolig fra starten, forbedrer det både kvaliteten af byggeriet og øger mulighederne for, at beboeren kan blive boende uanset funktionsnedsættelser. Denne anvisning gennemgår de spørgsmål, der bør stilles til tilgængelighed, når etageboliger planlægges eller renoveres.

Krav og anbefalinger til etageboliger er mere omfattende end for andre boligtyper, men ved at følge anvisningen sikres, at boligen lever op til krav om tilgængelighed i både bygningsreglementet og almenboligloven, hvis boligen indgår i en almen bebyggelse. Der stilles spørgsmål til, hvad boligen skal kunne nu og i fremtiden, til omgivelser og adgangsforhold, indretning og indeklima.

Formålet med anvisningen er, at bygherre og rådgivere allerede tidligt i en bygge- eller renoveringsproces forholder sig til aspekter og krav vedrørende tilgængelighed i etageboliger.

Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.