Tilgængelige fritliggende boliger - indledende sp.
Bøger og forlag

Tilgængelige fritliggende boliger - indledende sp.

Denne anvisning fokuserer på udvalgte krav og anbefalinger til, hvordan mennesker uanset funktionsevner tilgodeses, når der planlægges eller renoveres fritliggende boliger. Der kræves relativt mindre af fritliggende enfamilieboliger end af andre boligtyper, og overblikket er derfor samlet i en separat anvisning.

Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
Udgivelsesår: 2015
Forfatter: Søren Ginnerup

Varenummer: sbian260

Tema
Bog
120,-
150,- inkl. moms

For at sikre at mennesker uanset funktionsnedsættelser kan blive boende i deres boliger så længe som muligt, bør tilgængelighed tænkes ind i boligen fra starten.

Denne anvisning fokuserer på krav og anbefalinger, som er særligt afgørende for tilgængeligheden i fritliggende enfamiliehuse. Anvisningen gennemgår krav i bygningsreglementet, og kommer med anbefalinger til, hvad ejer eller bygherre bør tage stilling til i forhold til god tilgængelighed. Det drejer sig om spørgsmål til, hvad boligen skal kunne nu og i fremtiden, til omgivelser og adgangsforhold, indretning og indeklima.

Formålet er, at bygherre og rådgivere allerede tidligt i en bygge- eller renoveringsproces forholder sig til aspekter og krav vedrørende tilgængelighed i fritliggende boliger.

Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.