Torti23 24 30
Bøger og forlag

Tillæg 1 til TOR 23 og 24 - til 2 til TOR30

Dampspærrer - revision af dampspærreafsnit i TOR-anvsining 23, 24 og 30.

Udgiver: Tagpapbranchens Oplysningsråd
Udgivelsesår: 2013
Sider: 13
Redaktion: Tommy Bunch-Nielsen og Georg Christensen

Varenummer: torti13001

Tema
Bog
30,-
37,50 inkl. moms

Dampspærrer.

Plastfolier udgår helt som dampspærre i varme tage fra 1. januar 2013 og afsnittene om dampspærre i TOR-anvisning 23, 24 og 30 er derfor blevet revideret og udsendes samlet i dette tillæg.

Plastfolier som dampspærre på stålpladetage erstattes af tagpapdampspærrer, da det har vist sig vanskeligt at opnå den fornødne tæthed i forbindelse med mekaniske fastgørelser, som gennembryder dampspærren. Desuden er det vanskeligt at skabe forbindelse mellem dampspærre og underpap, når der anvendes plastfolie.

På underlag af beton har der i nogle tilfælde også været anvendt plastfolie som dampspærre, men dette udgår nu også helt og dampspærren udføres nu som underpap, der også kan fungere som byggepladsmembran.

Ændringerne skal ses i lyset af, at tæthedskravene til bygninger øges af energimæssige årsager og Tagpapbranchens Oplysningsråd vil gerne sikre, at både de nuværende krav og kommende stramninger kan opfyldes.
Tæthedskravene er egentlig et energikrav, men har også en positiv indflydelse på fugtforholdene, idet opsugning af rumluft til isoleringen i varme tage på grund af pumpevirkning minimeres, når tætheden øges.