Træ 69: Træarter
Bøger og forlag Ikke på lager

Træ 69: Træarter

ny håndbog om de 80 vigtigste træarter for byggeri og træindustri.

Udgiver: Træinformation
Udgivelsesår: 2014
Sider: 184

Varenummer: topnr069

Tema
Bog
289,-
361,25 inkl. moms

Ikke på lager. Forvent en leveringstid på ca. 4-7 dage

Ny og opdateret håndbog med beskrivelser af de 80 mest betydningsfulde træarter for byggeriet og den danske træindustri.

For de fleste producenter af f.eks. møbler og vinduer er det helt afgørende at kende en træarts særlige egenskaber, før den indgår i nye produkter. Det kan påvirke forarbejdning og holdbarhed, og et fejlagtigt valg kan få helt uoverskuelige økonomiske følger.

Lige så vigtigt er det for arkitekter og designere at kende træarters levetid, patinering og tilsvarende egenskaber, når de skal foreskrive og vælge materialer. Her er der både facts og erfaringer at hente i den nye håndbog.

Bogen gennemgår samtidig verdens træressourcer og dermed skovenes betydning for klima og miljø, for det er i dag et krav, at træ skal være bæredygtigt og lovligt. Senest har den danske miljøminister fået gennemført, at al træ til statens bygninger, indretning og møbler skal være bæredygtigt. Og for godt et år siden iværksatte EU nye bestemmelser, der forbyder import og anvendelse af træ, som er ulovligt fældet. Tilsvarende regler har også både USA og Australien.

Mange industrier bruger kun en enkelt eller et par træarter, for eksempel fyr eller bøg i deres produktion. Men der findes en række træarter med mindst lige så fordelagtige brugsegenskaber, som er mere eller mindre oversete i dansk industri, men som vil kunne bruges til produktfornyelser. En række af dem er med i den nye håndbog sammen med nogle få træarter, som vi fortsat kan have brug for at kende, selv om de enten ikke længere kan leveres i tilstrækkelig mængde eller kan leveres lovligt fældet.


Forbruget af træ vil til stadighed ændre sig på grund af et skiftende udbud på verdensmarkedet. Det kan betyde, at nogle træarter, som var almindelige for få år siden, ikke længere kan fremskaffes i tilstrækkelige mængder eller kvalitet. Nye træarter med tilsvarende brugsegenskaber finder samtidig vej til afløsning for de arter, der udgår.

De træarter vi i dag anvender er ikke omfattet af handelshindringer og er tilgængelige i rigelige mængder som lovligt fældet træ, og i betydeligt omfang også som bæredygtigt, certificeret træ.

Den betydelige tilvækst i verdens skove bør derfor udnyttes fremadrettet til at tilføre skoven og dermed træet yderligere værdi, så skovene bevares, udvikles og bruges som et bæredygtigt element til reduktion af klimaforandringerne.

Derfor giver det god mening at bygge mere i træ, genbruge resttræ industrielt og anvende træ i energiproduktionen, så der i alle led anvendes en CO2-neutral kilde i stedet for ikke-fornybare og fossilt betingede ressourcer, der tærer på klodens råstoffer.

Øges eksempelvis andelen af træhuse i Europa med 10% vil det give en CO2-besparelse, der er stor nok til at dække 25% af de CO2-reduktioner, som blev fastlagt i Kyoto-protokollen i 1997.


Med håndbogen TRÆ 69 om træarter fra hele verden har vi ønsket at skabe grundlaget for en større og bredere anvendelse af træ.

Da bogen giver en koncentreret og grundig baggrund for valg af træ til møbler, byggeri og industriformål, kan den med fordel bruges sammen med håndbogen TRÆ 70 Træmaterialer, der indeholder alt om træ og træmaterialers brugstekniske egenskaber til både byggeri og møbler. TRÆ 70 udkommer i december.

Sammen med håndbogen TRÆ 57 Træbeskyttelse giver de tre bøger et solidt grundlag for varige og holdbare materialevalg i byggeriet.Se et uddrag af bogen her


TRÆ 69 Træarter er på 184 sider, indeholder 80 træarter, omfattende materialedata og er rigt illustreret. Den afløser håndbogen TRÆ 49, 58 Træarter fra 2003.